HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÍCH HOẠT, TẠO YÊU CẦU KHẮC PHỤC LỖI CHO SẢN PHẨM

I. Hướng dẫn kích hoạt bảo hành

1. Kích hoạt bảo hành qua website

- Truy cập Link: https://baohanh.techzhome.vn/kich-hoat

- Điền đầy đủ thông tin: Số series sản phẩm, số điện thoại, họ tên, ngày mua hàng.

Lưu ý: Số series sản phẩm được in trên hóa đơn bán hàng hoặc dãy số ghi trên thân của sản phẩm

2. Kích hoạt qua tin nhắn

- Nhắn tin theo cú pháp: BHDT_TECHZHOME_mã series GỬI 8077 (Cước phí 1000đ/ 1 tin nhắn)

II. Hướng dẫn kiểm tra thông tin bảo hành & tra cứu hạn bảo hành sản phẩm

- Để tra cứu thời hạn bảo hành sản phẩm, truy cập vào trang Link: https://baohanh.techzhome.vn/tra-cuu-kich-hoat Tại đây nhập số series sản phẩm

- Để tra cứu, theo dõi quá trình sản phẩm đang bảo hành, truy cập vào Link: https://baohanh.techzhome.vn/tra-cuu-bao-hanh Tại đây nhập số series sản phẩm hoặc số điện thoại mua hàng

III. Hướng dẫn tạo yêu cầu bảo hành cho sản phẩm

- Truy cập vào link: https://baohanh.techzhome.vn/bao-hanh điền đầy đủ thông tin số series sản phẩm ( Số series sản phẩm được in trên hóa đơn bán hàng hoặc dãy số ghi trên thân của sản phẩm), tên và số điện thoại liên hệ, địa chỉ, mô tả lỗi của sản phẩm. Sau khi điền thông tin xong, bấm yêu cầu bảo hành.